Bank plant 250 bomen in Kate­lij­ne

Record Bank heeft 250 bomen geplant op een stuk wei­land aan in het Bel­gi­sche Sint-Kate­lij­ne-Waver. Het gaat om zomer­ei­ken, bos­ker­sen en lijs­ter­bes­sen.

Per ver­koch­te auto­fi­nan­cie­ring tij­dens het auto­sa­lon had de bank beloofd om drie bomen te plan­ten. De bank hield woord en plant­te de bomen samen met Natuur­punt.

Bron:
Nieuws­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.