Baarnsch Lyceum krijgt meer groen op nieuw schoolterrein

Op het terrein van het Baarnsch Lyceum aan de Torenlaan is het slopen van de oude en het bouwen van nieuwe schoolgebouwen in volle gang. Het terrein en het groen erom heen zullen door de herinrichting de komende tijd ingrijpend veranderen. Er zullen bestaande bomen moeten verdwijnen, maar er komen veel meer nieuwe bomen voor terug.

Onlangs zijn er twee kapvergunningen aangevraagd voor het verwijderen van een houtsingel en een aantal bomen in bosplantsoen rondom de school. De houtsingel aan de zuidzijde van het terrein moet verwijderd worden om plaats te maken voor fietsenstallingen en een wandel- en pauzegebied. Ten noorden van de school moet een aantal bosschages en bomen verdwijnen. Hier komt namelijk een sportveld. Door de gewenste flexibele indeling van de sportvelden in combinatie met terreinophoging kan geen van de bomen daar gehandhaafd blijven.

Kap van bomen wordt ruimschoots gecompenseerd
Het verlies van de bomen zal ruimschoots worden gecompenseerd. Er worden namelijk veel meer bomen teruggeplant dan dat er verdwijnen. Zo komt er een extra bomenrij met beuken naast de Torenlaan en meer dan 80 platanen in de wandel- en pauzegebieden. Rondom een nieuw aangelegde vijver komen 45 linden. Rondom het sportveld blijft de groenstructuur deels gehandhaafd en wordt aangevuld met groen en bomen. In totaal zullen er 41 bomen verdwijnen en komen er 159 nieuwe bomen terug.