Antwerps beeldkwaliteitplan Groene Singel goedgekeurd

Onlangs werd de lancering van een Open Oproep voor de opmaak van een Beeldkwaliteitplan Groene Singel in Antwerpen goedgekeurd. Hiermee zet de stad Antwerpen een eerste concrete stap om haar ambitieuze plannen voor een ‘Groene Singel’ waar te maken. Op termijn moet er een nieuw kwalitatief stadsdeel ontstaan, dat binnen- en buitenstad met elkaar verbindt.

Het beeldkwaliteitplan moet de bestaande visie en ideeën over de Groene Singel verder verfijnen en ze omzetten naar een concreet ruimtelijk beeld. Ecologie en duurzame stedelijkheid zijn hierbij van groot belang. Het beeldkwaliteitplan zal uitspraken doen over vormentaal, materiaalgebruik, typologie, inrichtingsconcepten, enz. Het moet dienen als referentie voor de verschillende (publieke en private) projecten die in de toekomst binnen het gebied van de Singel worden uitgevoerd.

De Groene Singel
De strategische ruimte Groene Singel is een 13 kilometer lange en 200 à 500 meter brede ruimte tussen binnen- en buitenstad. De contouren van de Groene Singel zijn terug te brengen tot de Brialmontomwalling. Dit gebied vanaf de Singel tot net buiten de Ring wordt vandaag bijna alleen gebruikt voor autovervoer. Toch biedt de nog beschikbare en overwegend groene ruimte tussen binnen- en buitenstad heel wat mogelijkheden om de stad kwalitatief te verbeteren. De stad wil dit unieke gebied omvormen tot een echt stadsdeel, dat een belangrijke rol kan spelen, onder meer op het vlak van groentekorten, lokale publieke voorzieningen en woonontwikkeling. De Groene Singel zal een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van een leefbare stad.

Enkele cijfers over de Groene Singel:

  • is 13 kilometer lang en 200 à 500 meter breed.
  • herbergt 625 hectare open ruimte.
  • Is goed voor 150 hectare ‘onbestemde’ restruimte.
  • strekt zich uit over vijf districten: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne en Merksem.
  • telt maar liefst 155 000 mensen die binnen een afstand van 800 meter wonen.

Meer info over de strategische ruimte Groene Singel op www.antwerpen.be/groenesingel »

Bron:
Gemeente Antwerpen