Ant­wer­pen plant dit najaar 1.700 nieu­we bomen

Voor elke boom die de stad Ant­wer­pen in de open­ba­re omge­ving kapt, plant de gemeen­te een nieu­we. De ‘bomen­tel­ler’ geeft een over­zicht van alle gekap­te en heraan­ge­plan­te bomen. Dit najaar plant de stad 1.700 bomen.

De stad Ant­wer­pen werkt voort­du­rend aan een beter straat­beeld, waar­in het groen een belang­rij­ke rol speelt. Voor elke boom die wordt neer­ge­haald, plant Ant­wer­pen een nieu­we boom — waar moge­lijk op dezelf­de loca­tie, anders in de onmid­del­lijk omge­ving. Om dit zo goed moge­lijk op te vol­gen, start­te de stad op 1 janu­a­ri 2009 met een ‘bomen­tel­ler’. De tel­ler houdt bij hoe­veel bomen er wor­den gekapt en aan­ge­plant.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
gva.be