Antwerpen plant 1616 nieuwe bomen

Antwerpen weet maar al te goed dat bomen belangrijk zijn voor de leefkwaliteit binnen de stad. Tijdens de grote plantactie in het najaar van 2010 plant de stad dan ook 1616 bomen.

Omdat bomen onmisbaar zijn in Antwerpen, levert de stad inspanningen om nieuwe bomen aan te planten. Op 29 november start de boomplantactie. Tijdens deze actie plant de stad 1616 bomen, verspreid over alle districten. Afhankelijk van het weer kunnen bepaalde aanplantingen worden verschoven naar het voorjaar 2011.

Bomen bieden meerwaarde voor de stad
Bomen leveren zuurstof, leggen stofdeeltjes vast, bieden bescherming tegen wind en zon, geven visuele afscherming en optimaliseren de bodem- en waterkwaliteit. Daarom doet de stad Antwerpen er alles aan om een groen straatbeeld te creëren. Zo plantte de stad vóór deze grote plantactie in 2010 al 893 bomen op haar grondgebied.

 

Hoewel het onvermijdelijk is dat bomen soms moeten worden geveld, plant de stad voor elke boom die ze op het openbaar domein velt, een nieuw exemplaar – waar mogelijk op dezelfde locatie, anders in de onmiddellijke omgeving.

Bron:
Apen Antwerpen