Annemarie Jorritsma (VNG) neemt poster en boek ‘Groen Loont!’ in ontvangst

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft gisterenmiddag de poster en het boek ‘Groen Loont’ in ontvangst genomen.  Deze uitreiking uit handen van Bert Gijsberts, namens de initiatiefnemers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Gijsberts benadrukte in zijn toespraak dat in deze campagne de economische waarde van het groen centraal staat en niet de gemeentelijke bezuinigingen. “Het boek en de poster ‘Groen Loont!’ geven informatie over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s.

Nederlandse gemeenten
Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” Jorritsma liet weten deze campagne een goed initiatief te vinden en nam met veel genoegen de poster en het boek  in ontvangst. Ze beloofde deze informatie zeker onder de aandacht te brengen van de Nederlandse gemeenten.

Initiatiefnemers Groen Loont
De initiatiefnemers van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting. Met deze actie informeren ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen. In 2011 verschijnen vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Burger
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers  betrokken bij deze campagne. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen, zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht. 

Downloaden

Bert Gijsberts overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Loont’ aan Annemarie Jorritsma

Deze website is powered by Groenforum Nederland, Plant Publicity Holland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.