Amster­dams tijd­schrift onder­schrijft het belang van groen

Na jaren van bezui­ni­gin­gen inves­teert de stad weer vol­op in nieu­we par­ken en plant­soe­nen. Nieuw­bouw­wij­ken als IJburg en Over­hoeks in Amster­dam-Noord wor­den groe­ner dan hun voor­gan­gers. Hoe is die trend­breuk ont­staan? En welk effect heeft een park eigen­lijk op de prij­zen van wonin­gen erom­heen?