Amsterdams Oosterpark krijgt €1,3 miljoen voor aanpak park

Het Oosterpark krijgt van de centrale stad Amsterdam € 1,3 miljoen voor de aanpak van het park. Het programma Verdubbeling Oosterpark is gekozen uit een selectie van vijf parken die in aanmerking wilden komen voor het geld.

Dit bedrag maakt deel uit van de zogenaamde groengelden, die bedoeld zijn om het groen in Amsterdam te versterken en te verbeteren. Verdubbeling Oosterpark is gekozen, omdat daardoor de hoeveelheid groen wordt vermeerderd binnen het bestaande oppervlak. Ook is Verdubbeling Oosterpark al een eind op weg: wanneer de stadsdeelraad dit najaar het Voorlopig Ontwerp vaststelt, kan volgend jaar met de uitvoering worden begonnen (na de zomer). Het is de bedoeling dat de toegekende subsidie nog deze bestuursperiode wordt uitgegeven.

“Groen toegankelijk maken voor bewoners”
Stadsdeelwethouder Nevin Özütok is zeer blij met de toewijzing van de groengelden. “Het Oosterpark is een belangrijk stadspark,” vertelde ze aan Het Parool, “met deze subsidie kunnen we het park nóg beter maken. Het geld stelt ons in staat allerlei groen in het park dat nu nog achter hekken staat, toegankelijk te maken voor bewoners. Er moet nog veel gebeuren, maar deze toewijzing gaat ons goed helpen.”

Openbare ruimte in park groter maken
Met het programma Verdubbeling Oosterpark wil stadsdeel Oost de openbare ruimte in het park groter maken. Dat kan door zoveel mogelijk hekken rondom de historische gebouwen weg te halen. De nu nog ontoegankelijke terreinen worden dan openbaar en groen ingericht. Vorig jaar werd zo voor de voormalige openluchtschool de eerste 2500 m2 aan het park toegevoegd. Dit najaar staat het Voorlopig Ontwerp Verdubbeling Oosterpark op de agenda van de stadsdeelraad. Dat is een voorstel voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de noordrand van het Oosterpark. Tegelijk met de Verdubbeling hoopt het stadsdeel ook geld vrij te kunnen maken voor de aanpak van de verzakking van het park. Voorstellen hiervoor volgen nog.

Informatie over de verdubbeling van het Oosterpark »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.