‘Amster­dam is een natuur­re­ser­vaat’

“Amster­dam wordt het natuur­re­ser­vaat van Neder­land.” Het is grap­pig bedoeld, maar stad­s­eco­loog Rem­co Daal­der zegt het met een licht seri­eu­ze onder­toon. “We heb­ben veel ver­schil­len­de land­schap­jes, zoals moe­ras­jes, diver­se typen bos­sen, par­ken en rui­ge ter­rei­nen.’ ” Flo­ra en fau­na varen er wel bij.

‘Door de teloor­gang van het plat­te­land wordt de stad steeds meer een natuur­re­ser­vaat.’

Lees het vol­le­di­ge arti­kel op Trouw »

Bron:
Trouw