Amstelveen investeert €1 miljoen in Amsterdamse Bos

Op verzoek van de gemeente Amsterdam betaalt de gemeente Amstelveen in 2012 eenmalig €1 miljoen mee aan de fysieke infrastructuur van het Amsterdamse Bos.

Dit omdat veel Amstelveners gebruik maken van het Bos, het Bos grotendeels op Amstelveens grondgebied ligt en Amsterdam tot op heden voorziet in alle beheer- en investeringskosten.

Aanpassen bestemmingsplan
Naast de financiële bijdrage past de gemeente Amstelveen het bestemmingsplan aan waardoor het aantal grootschalige evenementen op het Land van Bosse toe kan nemen naar maximaal vier per jaar. Hier staat tegenover dat de gemeente Amsterdam bij de Stadsregio bevordert dat de gemeente Amstelveen met ingang van 2012 maximaal 90 woningen extra mag toewijzen aan inwoners van Amstelveen.

Lokale voorrang
Amstelveen zal deze extra ruimte inzetten voor lokale voorrang, maar ook voor het herhuisvesten van Amstelveners die komen uit de maatschappelijke opvang (zoals jeugdinstellingen, psychiatrie en daklozenopvang). Ook houdt Amsterdam nadrukkelijk rekening met de gemeente Amstelveen in de processen rondom de planvorming van het project A9. In het verlengde hiervan hebben beide gemeenten uitgesproken intensiever te willen samenwerken. Voorbeelden zijn re-integratietrajecten en maatschappelijke stages in het Amsterdamse Bos en aanbestedingen en baggerwerken in het Rijnlandgebied.

Brief wethouder Lees ook de wethoudersbrief Van Ossel inzake afspraken Amsterdamse bos »


Bron:
Gemeente Amstelveen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.