Alkmaar plant ruim 250 nieuwe bomen

Vanaf vorige week is er in Alkmaar begonnen met het planten van een groot aantal nieuwe bomen. In totaal worden er meer dan 250 bomen op verschillende locaties in de stad geplant. Op sommige locaties worden bestaande zieke bomen vervangen en op andere plekken komen er extra bomen naar aanleiding van herinrichtingen of op verzoek van bewoners. De verwachting is dat de gemeente alle bomen nog voor het nieuwe jaar geplant heeft.

De bomen die worden geplant, zijn voor een deel vervanging van oude en zieke bomen. Zo worden in de Iepenlaan grote nieuwe iepen geplant ter vervanging van de bomen die de afgelopen jaren zijn bezweken aan de iepziekte.

Naast het vervangen van oude en zieke bomen wordt er ook gewerkt aan het uitbreiden van het bomenbestand. Zo worden er langs de Nieuwe Schermerweg essen en knotwilgen geplaatst. Op verzoek van bewoners worden er langs de Achterweg achttien knotwilgen geplaatst.

Ook bewoners langs de Singelgracht krijgen na overleg met de gemeente nieuwe linden ter hoogte van de Nieuwlandersingel.

 

Bomen bij herinrichting
Bij de verschillende herinrichtingprojecten in Alkmaar is veel aandacht voor bomen. Zo worden bij de herinrichting van de Prinses Mariannestraat en omgeving tientallen nieuwe bomen geplant. Langs de Koelmalaan komen eveneens nieuwe bomen te staan.

Op de geheel vernieuwde Dijk komen zeven grote Lindebomen te staan. De Voormeer krijgt tien grote platanen langs het kanaal. Met het planten van deze bomen werkt de gemeente aan een gezond en prettig klimaat in de (binnen)stad. 

45.000 bomen in Alkmaar
Alkmaar beheert ongeveer 45.000 bomen en verricht dagelijks onderhoud en beheer aan de vele groenvoorzieningen in de wijken. Het omvangrijke bomenbestand in de stad wordt kwalitatief op peil gehouden. Binnen de mogelijkheden kijkt Alkmaar naar een manier om het bestaande bomenbestand uit te breiden. Bij noodzakelijke vervanging wordt overlegd met betrokken bewoners en andere partijen.

Bron:
Gemeente Alkmaar