Aantrekkelijk groenaanbod voor Weertenaren

In de buitengebieden van Weert en Nederweert kunnen particulieren, boeren en andere ondernemers nu gebruik maken van een uiterst aantrekkelijk groenaanbod. De campagne Planten Nu biedt de mogelijkheid met subsidie groenstroken, bosjes, bomen langs wegen of paden, heggen en hoogstamboomgaarden aan te leggen. Voor bewoners van de buitengebieden rond Weert is dit een uitgelezen kans voor de aanplant van authentiek groen.

Met deze inrichting- en beplantingsactie Planten Nu wordt gericht gewerkt aan de verfraaiing van het landschap en de groene verbindingswegen in beide gemeenten. Deelnemers aan deze campagne leveren niet alleen een positieve bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit, maar ook aan het herstel van het lokale erfgoed en de (be)leefbaarheid van het groene landschap.

Groenste Stad 2012 
De gemeente Weert ondersteunt dit initiatief in het kader van de nominatie van Weert als ‘De Groenste Stad 2012’. Deze nationale competitie wordt georganiseerd door Entente Florale. In de categorie steden zijn ook Roosendaal, Haarlem en Nunspeet genomineerd. Deze nominatie past bij de ambities van Weert om zich te profileren als een groene stad met mooie woongebieden, duurzame bedrijventerreinen, unieke natuur en een uitgestrekt, dynamisch buitengebied met bijzondere recreatieve voorzieningen, www.weert.nl/groenstestad.

Opgesteld beplantingsplan
Op basis van een door een landschapsarchitect opgesteld beplantingsplan wordt de beplanting voor de deelnemers gerealiseerd. De eigen bijdrage van de eigenaar bedraagt 25 procent van de kosten. De eigenaar moet hiervoor wel tijdig de grond geschikt maken. Voor de regeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het IKL, tel. (0475) 38 64 30, www.ikl-limburg.nl. De aanplant start in het najaar.

Initiatiefnemers
De campagne is een initiatief van de combinatie Ark-Habitura-Van Soest. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, kortweg IKL, tekent voor de uitvoering in het kader van het project Kempen~Broek. Particulieren en bedrijven in het buitengebied kunnen via dit project op een buitengewoon aantrekkelijke wijze hun (groene) leefomgeving opknappen. Door streekeigen groen te gebruiken kan het landschap zijn karakteristieke gezicht behouden.