Aantal bomen in Hoorn is met 347 stuks toegenomen

Het aantal gemeentelijke bomen in Hoorn is tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 met 347 toegenomen. Op 1 mei 2012 bedroeg het aantal gemeentelijke bomen 41.975; op 1 mei 2011 was dat nog 41.626.

Bij de vaststelling van het bomenbeleidsplan (2010) is afgesproken jaarlijks in mei een bomenbalans op te stellen. De bomenbalans geeft inzicht in hoeverre het aantal gekapte gemeentebomen in evenwicht is met het aantal geplante bomen. Er is gekozen voor mei omdat het plantseizoen dan ten einde is.

Terugplanten
Tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 zijn 616 bomen geplant en 269 bomen gekapt. In de nieuw aangelegde delen van de wijk  Bangert en Oosterpolder is het merendeel van de bomen geplant. In de andere wijken zijn de aantallen vrij constant gebleven. Dit komt omdat de bomenbalans op projectniveau wordt toegepast: als voor een ruimtelijke ingreep bomen moeten wijken, dan wordt geprobeerd om een gelijk aantal bomen binnen dat project terug te planten. Bij onvoldoende ruimte vindt compensatie plaats in de nabije omgeving.

Bron:
Hoorngids.nl