Aan­plant van Zil­ver­lin­des in het kader van ‘Geschakelde Kroon­luch­ters’ in Nij­me­gen

Op 20 mei aan­staan­de wordt het pro­ject ‘Geschakelde Kroon­luch­ters’ in Nij­me­gen uit­ge­voerd. Dit pro­ject bestaat uit de aan­plant van een rij Zil­ver­lin­des (Tilia tomen­to­sa) voor het ROC-gebouw bij het cen­traal­sta­ti­on van Nij­me­gen.

Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen de gemeen­te Nij­me­gen, wet­hou­der Jan van der Meer en beel­dend kun­ste­naar Bou­de­wijn Cor­s­ti­aen­sen met leer­lin­gen van M.B.O. Heli­con oplei­din­gen die de bomen zul­len plan­ten vol­gens de the­o­rie van de ‘Gulden sne­de’.

Tij­dens de aan­plant van de Zil­ver­lin­des wordt een aan­tal zoet­wa­ter parels in de Nij­mee­g­se aar­de als een soort boom­zaad­je gepoot. Hier­mee wordt de stad Nij­me­gen in het mid­del­punt van de Gul­den sne­de geplaatst.

Dit pro­ject kan wor­den gezien als een bij­dra­ge aan de poging van Nij­me­gen om de ‘Groenste stad ’ van Neder­land te wor­den.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »