Aan­plant van 150.000 bomen op bedrij­ven­park tegen fijn­stof

De aan­plant van bomen op het ter­rein van het Kem­pisch Bedrij­ven­park (KBP) in Bla­del moet fijn­stof op gaan van­gen. Er wor­den twee stro­ken groen aan­ge­legd. Het KBP legt zo een mili­eu­vrien­de­lij­ke basis met onge­veer 150.000 bomen en plan­ten. Land­schaps­ar­chi­tect Mariëlle Kok is ont­werp­ster van het ‘woon­bos’.

Het KBP is zo aan­ge­legd, dat de lucht altijd door alle twee de bos­sen kan waai­en. Zo wordt de lucht opti­maal gefil­terd.

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Eind­ho­vens Dag­blad