Aanleg nieuwe natuur langs randweg Eindhoven in volle gang

5,6 hectare beplanting, waaronder klaprozen, margriet en biggenkruid, hagen van veldesdoorn met een totale lengte van 4 km, 7650m² heide en diverse natuurvriendelijke poelen met moerasbeplanting. Rijkswaterstaat werkt aan het terugbrengen van natuur langs de A2/A67 Randweg Eindhoven.

Deze week worden meer dan 450 bomen langs de verbrede rijksweg geplant.

Nieuw groen
De aanleg van het nieuwe groen is al na de oplevering van de nieuwe Randweg Eindhoven in 2010 begonnen en wordt in fasen uitgevoerd. De gebieden rond knooppunten de Hogt en Leenderheide zijn al grotendeels ingericht.

Compensatie
Bij de aanpassingen aan de rijksweg A2/A67 Randweg Eindhoven en het op de schop gooien van een aantal knooppunten is natuur verloren gegaan. Op grond van de Boswet moet verdwenen natuur worden gecompenseerd door natuur met dezelfde vergelijkbare kwaliteit en/of uitstraling. De compensatie hoeft niet per se door Rijkswaterstaat zelf uitgevoerd te worden. Wél is Rijkswaterstaat als initiatiefnemer van wegenprojecten er verantwoordelijk voor dat die maatregelen worden uitgevoerd.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Rijkswaterstaat