Aan­leg groen­park langs A35

In het groe­ne gebied tus­sen de Wier­den­se nieuw­bouw­wijk Zuid­broek en de geluids­wal langs de A35 wordt een park aan­ge­legd. De aan­ne­mer is inmid­dels begon­nen met het ont­gra­ven van de gro­te vij­ver in het mid­den van het gebied.

Het is de bedoe­ling dat het groot­ste deel van het park voor de zomer gereed is. Na de bouw­vak wordt het plan ver­der afge­maakt met een brug, straat­meu­bi­lair, bank­jes, speel­toe­stel­len en afval­bak­ken. Het groen wordt in het najaar aan­ge­plant.

 

 

 

 

 

 

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
TC Tuban­tia