Aan­leg ‘groene’ laan in Leeu­war­den

Uiter­lijk begin vol­gend jaar wil Leeu­war­den begin­nen met de aan­leg van de Over­ijs­sel­sel­aan, de nieu­we weg tus­sen de stad en Werp­ster­hoek. De Over­ijs­sel­sel­aan krijgt een ‘groene omge­ving’. Langs de weg wor­den hagen geplant en er komen vier- tot vijf­hon­derd bomen.

Het groe­ne karak­ter van de nieu­we weg is ook de reden voor de naams­ver­an­de­ring van Over­ijs­sel­se­weg in Over­ijs­sel­sel­aan. De aan­leg­kos­ten bedra­gen €9,1 mil­joen.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Leeu­war­der Cou­rant