€4,5 mil­joen voor groen rond ste­den

De pro­vin­cie Noord-Bra­bant stelt €4,5 mil­joen ter beschik­king voor groen rond de stad en kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het land­schap. Dat heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant bekend gemaakt.

Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant stel­len een nieu­we sub­si­die­re­ge­ling in voor recre­a­tief groen rond de ste­den en kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het Bra­bant­se land­schap. Tot en met 2011 is daar­voor in totaal €4,5 mil­joen beschik­baar.

De nieu­we sub­si­die­re­ge­ling komt in de plaats van de oude sub­si­die­re­ge­lin­gen Land­schaps­kwa­li­teits­im­puls en GIOS (Groen in en om de stad).

© De Boom­kwe­ke­rij