€1.7 miljoen uit TenneT-gelden voor meer groen in De Wolden

In de komende weken wordt de omgeving rond Zuidwolde in het groen gezet dankzij de TenneT-gelden. Aannemersbedrijf Timmerman uit Uffelte is met man en macht bezig om ruim 500 bomen in het gebied te planten. De gemeente heeft €1.7 miljoen ontvangen uit de TenneT-gelden voor het versterken van landschappelijke waarden in De Wolden.

TenneT geeft de subsidie ter compensatie van de hoogspanningslijn Zwolle – Groningen. De projecten moeten voor het eind van dit jaar zijn afgerond. Het project ‘Groenstructuren Zuidwolde’ is een van de projecten. Het project is gebaseerd op de plannen van de Landinrichtingscommissie Zuidwolde.

Verbeteren van groenstructuren
De commissie heeft plannen gemaakt voor het oostelijk gebied van De Wolden. De commissie bestaat uit eigenaren, gebruikers en overheidsinstanties. De plannen zijn in augustus 2009 vastgesteld door de provincie, waarbij de gelegenheid is geboden om kennis te nemen van de plannen. In de plannen wordt het ruilen van gronden, toedelen van gronden voor waterlopen, wegen en fietspaden geregeld. Een ander onderdeel van het landinrichtingsplan is het verbeteren van groenstructuren. De plannen zijn inmiddels definitief geworden.

Ruim 500 bomen geplant
In het gebied tussen Drogteropslagen, Alteveer en Veeningen worden ruim 500 bomen bomen op gemeentegrond geplant en langs een aantal wegen worden nieuwe bomensingels aangebracht. In maart van dit jaar werd gestart met het project, waarbij met veel belangstelling samen met schoolkinderen de boomfeestdag werd gevierd. De afronding van dit bijzondere landschappelijke project zal rond eind december plaatsvinden.

Bron:
Gemeente De Wolden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.