“Wij wil­len een groe­ne gemeen­te”

Het pro­gram­ma voor de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen dat Groen­Links Gorin­chem onlangs heeft vast­ge­steld heet: Groen werkt in Gorin­chem. De par­tij wil een groe­ne gemeen­te, omdat het pret­tig leven is als er vol­doen­de groe­ne par­ken en speel­plaat­sen zijn waar­in de bur­ger kan ont­span­nen.

Groen­Links wil de groe­ne ruim­te in en om Gorin­chem behou­den en ver­ster­ken. Ook wil de par­tij dat er in alle wij­ken ruim­vol­doen­de groen is.  “Het ver­gro­ten van het aan­tal speel­veld­jes en parkjes kan hier sub­stan­ti­eel aan bijdragen.“

Bron:
Groen­Links Gorin­chem