“Meer groen, ’t zou deugd doen”

Op zon­dag 29 mei orga­ni­seert het Agent­schap Natuur en Bos de ‘Dag van het Park’ in Brug­ge. Het the­ma van dit jaar is ‘Meer groen, ’t zou deugd doen’. Brug­ge wil op die dag aan haar inwo­ners graag de maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen in de stad tonen.

Onder lei­ding van erva­ren natuur­gid­sen wor­den twee wan­de­lin­gen geor­ga­ni­seerd waar­bij de groe­ne Ves­tin­gen tus­sen het sta­ti­on en de Bloed­put ver­kend wor­den.

Bron:
Nieuws­blad