“Groen = poen, groen moet je doen!”

Eindhoven is een relatief groene stad, maar dat wordt zeker in het stadscentrum lang niet altijd zo ervaren. Ontwerpers, architecten en ontwikkelaars houden in hun projecten zelden rekening met een portie groen in de openbare ruimte. Want groen kost grond en grond is duur, wat leidt tot de uitkomst dat groen teveel kost. Onzin, zo betoogt Bram Veldhuis, de Eindhovense projectleider voor groen in de stad, ‘groen is juist poen’. Oftewel: groen in de stad levert juist geld op.

Veldhuis vertelde dit tijdens de Dutch Design Week in de reeks ‘Stadhuis meets design’ over nut en noodzaak van design in de openbare ruimte.

Groen levert geld op, want onderzoek heeft uitgewezen dat mensen zich in een groene omgeving relaxter voelen, minder stress hebben en minder geneigd zijn tot het plegen van agressie. Patiënten in ziekenhuizen herstellen sneller als hun hospitaal in een groene omgeving ligt.

Warenhuizen worden aantrekkelijker
Warenhuizen worden aantrekkelijker wanneer ze hun betonnen façades verpakken in groen. Mensen zijn gebaat bij groen. Het maakt hun leven aangenamer, zachter en socialer. En als je dat vertaalt in geld, de onbetwistbare maatstaf voor alles, dan levert groen meer op dan wat het kost. Om het simpel te zeggen: de uitbater van een terras ziet zijn omzet stijgen als zijn klanten langer blijven hangen omdat het er zo goed toeven is. En dan mogen de energiebesparende werking van daktuinen en dergelijke op gebouwen ook niet vergeten worden. Daarnaast draag het groen bij aan een betere luchtkwaliteit.

Eindhoven mag blij zijn dat het zich in aantal opzichten niet kan of hoeft te meten met Londen, Amsterdam of Parijs. In de Brabantse stad zijn geen no go-areas. Maar wat niet is kan nog komen.

Stad veraangenamen door groen
Kan het doemscenario voorkomen worden? Veel zal afhangen van de bereidwilligheid én het talent van stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en ontwikkelaars om de menselijke en niet louter de commerciële maat als uitgangspunt te nemen. Die menselijke maat, die zoekt naar geborgenheid en intimiteit, zou leidend moeten zijn. Niet alleen hier, maar ook elders. Want eigenlijk is zij universeel. En hier komt groen van Bram Veldhuis om de hoek kijken. Want met luttele ingrepen zijn de harde kanten van een stad, van verkeerde gebouwen en mislukte planning, te verzachten en te veraangenamen. Door ontwerpers hun gang te laten gaan met groen. Groen in de straten, op de pleinen, op de huizen, de winkels, de flats. Om Veldhuis te parafraseren: groen moet je doen!

Tijdens de Dutch Design Week in de reeks ‘Stadhuis meets design’ spraken ontwerpers, architecten en social designers over nut en noodzaak van design in de openbare ruimte.

Bron:
Dit bericht schrijft Paul Kokke, werkzaam voor Art and Media Projects, een project- en adviesbureau voor cultuur en media op www.eindhoven.nl. Hij schrijft deze bijdrage op persoonlijke titel.