“Benut braakliggende terreinen voor tuinieren en spelen”

GroenLinks en SP willen dat braakliggende terreinen in Amsterdam veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren, kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen.

Op grote terreinen, aan de rafelranden van de stad, zouden bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, bebouwing of festivalterreinen kunnen verrijzen. Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt, totdat de definitieve bouw kan starten.

Verpauperd
Door de crisis in de bouw is het te verwachten dat de terreinen die braak liggen, langer leeg zullen blijven.  Deze terreinen zijn nu nog vaak afgeschermd met ongastvrije hekken en zien er verpauperd uit.

Zonde
De fracties van GroenLinks en de SP vinden dit zonde, vooral gezien de schaarse ruimte in onze hoofdstad. GroenLinks fractievoorzitter Marieke van Doorninck:  “Amsterdam is te mooi om braak te liggen. Er is niet veel nodig om een verpauperd stukje terrein om te toveren tot een buurtparkje, moestuin of speelplek voor kinderen.”

Zelf verantwoordelijk
De buurtbewoners zijn in de plannen zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud. GroenLinks gemeenteraadslid Tamira Combrink: “We moeten als overheid het niet allemaal zelf willen bedenken, invullen en onderhouden, maar er voor zorgen dat mensen en groepen die iets willen realiseren op braakliggende terreinen, dit ook kunnen doen. Er is van alles mogelijk op braakliggende terreinen en buurtbehoeftes moeten daar leidend in zijn. De bewoners kunnen met veel betere initiatieven komen dan dat wij hier op de Stopera achter een bureautafel kunnen bedenken.” GroenLinks en de SP willen dat de gemeente wél de faciliterende rol op zich neemt.

Liever een buurtparkje dan verpauperde plek
Bang voor teleurgestelde buurtbewoners, als de tijdelijke invulling gaat verdwijnen, zijn GroenLinks en de SP niet. SP raadslid Remine Alberts: “Natuurlijk moeten we de buurtbewoners wel bewust maken van de beperkingen van het braakliggende terrein. Maar ik kan me voorstellen dat de meeste bewoners liever een tijdelijk een buurtparkje in hun wijk hebben, dan een verpauperde plek vol met afval of onkruid. Als de terreinen na gebruik door de buurt alsnog worden bebouwd, blijven in ieder geval de contacten tussen de bewoners bestaan,” aldus het SP raadlid.

Bron:
GroenLinks Amsterdam

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.