’s-Hertogenbosch prikkelt scholen om hun terrein te vergroenen

Wethouder Eigeman van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft afgelopen maandag samen met leerlingen van de Basisschool de Haren een beuk op het schoolplein geplant. De aanplant bij deze basisschool staat niet op zichzelf. Zo’n 30 basisscholen uit ‘s-Hertogenbosch maken gebruik van het aanbod van de gemeente.

De gemeente geeft basisscholen de kans om extra groen aan te leggen op hun schoolterrein. Hiermee wil de gemeente meer groen in de wijken krijgen. Dit extra groen komt uit het programma ‘Groen voor schone lucht’. In dit programma worden groene maatregelen ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Extra bomen geplant
Bij 11 basisscholen is nu groen geplant. Dit jaar krijgen ook de andere scholen bomen of ander groen. De gemeente heeft op verschillende plekken in de stad ook extra bomen geplant. Bijvoorbeeld 20 bomen in de binnenstad en laanbeplanting langs de Bruistensingel en de Stadionlaan.

Groen dak
Ook groen langs de A2 en een groen dak op de fietsenstalling op het stationsplein. De gemeente wil niet alleen inzetten op luchtkwaliteit. Bewoners waarderen groen ook omdat het mooi is en voor de schaduw. Ook dit jaar worden nieuwe projecten voorbereid en uitgevoerd.

Bron:
Gemeente ‘s-Hertogenbosch