‘Wij voelen ons goed in een groene leefomgeving’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 vraagt GroenLinks de burgers van Zwolle te reageren op haar concept-verkiezingsprogramma. Dit programma kent drie hoofdthema’s, waaronder ‘wij voelen ons goed in een groene leefomgeving’.

De visie van de partij over het groen wordt in het  concept-programma kort omschreven en daarbij worden een reeks actiepunten weergegeven.

Veel bomen
Een van de actiepunten is dat de burger in elke wijk kan ervaren dat hij in een groene stad leeft, dat er plantsoenen en parkjes zijn en dat er veel bomen staan.
Een ander actiepunt is dat er voor kinderen een avonturenspeelplaats komt waarin het kind kan spelen in een groene omgeving.

Bronnen:
GroenLinks Zwolle
De Stentor