‘Weinig animo voor groene daken door gebrekkige communicatie’

In Amsterdam hebben verschillende stadsdelen subsidieregelingen voor groene daken, maar er zijn tot nu toe amper aanvragen ingediend. Stadsdeel Centrum denkt dat er geen belangstelling is, maar raadsleden zeggen daarentegen dat het stadsdeel slecht communiceert.

Stadsdeel Centrum stelde eind vorig jaar een subsidieregeling voor groene daken in, Westerpark begin dit jaar en onlangs volgde Oud-Zuid. De centrale stad is ook bezig met een regeling en wil een deel van het dak van de Stopera gaan beplanten.

Geen enkele aanvraag ingediend
In Westerpark is er tot nog toe geen enkele aanvraag ingediend. Een woordvoerder zegt in ‘Nieuws uit Amsterdam’ dat er wel veel burgers specifieke informatie hebben opgevraagd.

In stadsdeel Centrum zijn vier aanvragen ingediend toen de regeling net was ingevoerd en onlangs nog één, alle 5 zijn ze toegekend.

Evalueren subsidieregeling
Aan het eind van het jaar wordt de subsidieregeling geëvalueerd. De conclusie zou best eens kunnen zijn dat er blijkbaar geen belangstelling is en dat de regeling maar beter kan worden ingetrokken, aldus de medewerker van het stadsdeel.

Gebrekkige communicatie
Raadslid Lydia Geijtenbeek (AA/DG) gelooft er niets van dat er gebrek aan belangstelling is. “Bijna iedereen die een groen dak ziet is enthousiast, vraag maar bijvoorbeeld aan de mensen op het dakterras van de Bijenkorf. Of aan de bewoners die op de nieuwe groene daken uitkijken.” Ze vermoedt dat het probleem eerder zit in gebrekkige communicatie door het stadsdeel.

Bron:
Nieuws uit Amsterdam