‘Grote bomen schrik­ken cri­mi­ne­len af’

Gro­te bomen maken woon­wij­ken moge­lijk min­der aan­trek­ke­lijk voor inbre­kers. Dat bewe­ren Ame­ri­kaan­se weten­schap­pers in een nieu­we stu­die. Inbra­ken komen gemid­deld min­der vaak voor bij hui­zen in gebie­den waar veel hoge bomen staan.

Moge­lijk zor­gen bomen met een groot for­maat er voor dat een wijk een ver­zorg­der uiter­lijk heeft, waar­door inbre­kers ver­on­der­stel­len dat de bewo­ners waak­za­mer zijn dan men­sen in ande­re buur­ten.

Dat schrij­ven onder­zoe­kers van het Paci­fic North­west Research Sta­ti­on in het weten­schap­pe­lijk tijd­schrift Envi­ron­ment and Beha­vi­our.

 

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
GFC Nieuws