‘Groene Agenda’ moet meer uit het Arnhems groen halen

Het Arnhemse groen is meer dan het behalen van titels als de Groenste Stad van Europa en Beste Openbare ruimte van Nederland. Groen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in een stad. Om de kwaliteiten van het Arnhemse groen nog breder te gebruiken dan voorheen stelt de gemeente een Groene Agenda op.  Door bewuster gebruik te maken van het groen versterkt Arnhem zich als aantrekkelijke stad op meerdere fronten tegelijk.

Wethouder Margreet van Gastel: “Arnhem is een groene stad. Die kwaliteit moeten we nog beter gaan benutten. Door samen met partijen uit de stad keuzes te maken waar we de komende jaren extra op willen inzetten kunnen we nog meer uit ons groen halen.”

De afgelopen maanden is gewerkt aan een Groene Agenda ‘op hoofdlijnen’. Er zijn negen thema’s benoemd waarop groen van waarde is en waar Arnhem meer uit wil halen.

De komende maanden wordt deze Groene Agenda besproken met partijen in de stad die een relatie hebben met de thema’s. Iedereen, zowel de gemeente als de andere partijen, geven per thema aan wat zij op dit moment doen daarvoor en in de planning hebben om te gaan doen.

Uitvoering in 2011
De volgende stap is om met die informatie te bepalen waar we genoeg doen, waar we meer willen doen en waar we prioriteit aangeven. De planning is dat het college van burgemeester en wethouders  de Groene Agenda  begin 2011 vaststellen, zodat in het voorjaar van 2011 een start gemaakt kan worden met het uitvoeren van de Groene Agenda.

Bron:
Gemeente Arnhem