‘Groen is wel goed voor wijk’

Naar aanleiding van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin vermeld stond dat groen weinig effect heeft op de leefbaarheid in de Vogelaarwijken, geven groenwetenschappers aan dat groen wel degelijk een positief effect heeft.

In het NRC-Handelsblad van 7 juli schrijven zij: “Dat groen en sportveldjes weinig effect hebben op de leefbaarheid in Vogelaarwijken is in tegenspraak met een stroom publicaties waaruit blijkt dat groen een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in wijken en positief samenhangt met de gezondheid van wijkbewoners. Een mogelijke reden voor de afwijkende bevindingen van het SCP is dat men geprobeerd heeft om de effecten van een toename in stedelijk groen op de leefbaarheid in kaart te brengen (interventieonderzoek), terwijl het meeste andere onderzoek gebaseerd is op vergelijkingen van de leefbaarheid tussen wijken met meer en minder groen (dwarsdoorsnede onderzoek).

 

 

Gegevens minder geschikt
Helaas waren, zoals de onderzoekers zelf ook aangeven, de gegevens over het groen in de wijken nogal grof en daarom minder geschikt om de effecten van groenaanleg op een betrouwbare wijze te onderzoeken.

Conclusie voorbarig
Wij vinden de conclusie van het SCP dat groenaanleg weinig effect heeft op de leefbaarheid daarom voorbarig. Alleen na meer diepgaand onderzoek kunnen hier harde uitspraken over worden gedaan. Wij hopen dat bestuurders niet blind zullen varen op deze enkele publicatie, en open blijven staan voor de mogelijkheden die groen biedt om de leefbaarheid te vergroten.”

Ondertekend door:

  • Agnes van den Berg
  • Jolanda Maas
  • Sjerp de Vries
  • Robert Verheij
  • Peter Groenewegen

Deze onderzoekers deden in het kader van het ‘Vitamine G-programma’ onderzoek naar relaties tussen groen, gezondheid en leefbaarheid.

Bron:
NRC-Handelsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.