‘Crisis is kans voor kwaliteitsslag in de bouw’ pleidooi voor investeren in groen

Op het congres Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid hield Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, een pleidooi voor meer aandacht voor de groene kwaliteit van de leefomgeving. Bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte is een zeer bedenkelijke ontwikkeling.

Ook Kees Jan de Vet, lid directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte dat investeren in kwaliteit zich juist hier terugbetaalt. Daarbij zou nog meer samenwerking gezocht kunnen worden tussen degenen die ‘rood’ en ‘groen’ invullen op de planologische kaart.

Frank van Bussel, directeur Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij adviseert gemeenten bij burgerinitiatieven ‘luister en faciliteer’.

Gemeente Uithoorn gaf hiervan bij monde van wethouder Ria Zijlstra een inspirerend voorbeeld. ‘Geef burgerinitiatieven de ruimte, ondersteun ze daadwerkelijk en weet op tijd terug te treden als overheid’ was haar boodschap. Waaraan nog werd toegevoegd: ‘heb geduld en breng ook de participanten geduld bij’. Een helder kwaliteitsplan voor het beheer na de aanvankelijke realisatie is essentieel.

‘Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid’, jubileumcongres van de Bomenstichting, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp vond plaats op donderdag 2 december 2010.

Meer informatie over de presentaties is te vinden op de website van de Bomenstichting »

Bron:
Bomenstichting