‘Child in the City’ conferentie

Van 3 tot 5 november 2008 zal voor de vierde keer een ‘Child in the City’ conferentie worden gehouden. De conferentie zal plaatsvinden in het Willem Burger Zaal Complex in Rotterdam. Het ‘European Network for Child Friendly Cities’  en de ‘Child in the City Foundation’ werken samen in deze conferentie aan verschillende thema’s:

  • het uitwerken van ‘kindvriendelijkheid op wijkniveau’
  • ontwerpen van diverse richtlijnen voor kindvriendelijkheid
  • verbetering van de publieke buitenruimte voor kinderen (ruimtelijke planning, ontwerp, gebruik).

Het congres inspireert lokale beleidsverantwoordelijken, wetenschappers, politici, stedebouwkundigen, buurtwerkers en jeugdwerkers uit diverse Europese landen om te werken aan de integrale kindvriendelijkheid van buurten, wijken en gemeenten. Het zal gaan om het aantrekkelijker maken van steden voor kinderen en hun gezinnen.

Binnen het ‘European network for Child Friendly Cities’ zijn Jantje Beton en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) de Nederlandse samenwerkingspartners. Zij zitten, ook samen met de gemeente Rotterdam, in de programmacommissie van het congres.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie en om u op te geven

Ook interessant:
Kinderen, Child Friendly Cities

Bron:
Child Friendly cities