7.000 extra bomen in Avat­ar­bos

In het Avat­ar­bos in het Bel­gi­sche Henis wor­den in decem­ber 7.000 bomen geplant.

“Het bos kwam tot stand dank­zij de Cana­de­se film­re­gis­seur James Came­ron.  Came­ron liet name­lijk met de opbreng­sten uit de film ‘Ava­tar’ in vijf­tien lan­den, waar­on­der Bel­gië, in totaal één mil­joen bomen plan­ten”, zegt sche­pen van Mili­eu Hugo Biets in Nieuws­blad.

Bron:
Nieuwsblad.be