656 nieu­we bomen langs Ring­vaarta­qua­duct

Rijks­wa­ter­staat plant de komen­de weken 656 bomen langs de A4 in de omge­ving van het Ring­vaarta­qua­duct. De rijks­dienst is aan het werk op vier loca­ties langs de A4.

Rijks­wa­ter­staat vindt het belang­rijk om scha­de aan de natuur te com­pen­se­ren. Voor de ver­bre­ding van de A4 tus­sen Bur­ger­veen en Roe­lof­a­rends­veen zijn de afge­lo­pen jaren veel bomen in de weg­ber­men omge­hakt. Daar­voor komen nu wil­gen­soor­ten, slee­doorns en grau­we abe­len terug. Ook in het plant­sei­zoen 2012–2013 plant Rijks­wa­ter­staat tus­sen okto­ber nog bomen in Kaag en Braas­sem en Haar­lem­mer­meer. Het plan­ten van bomen in een onder­deel van de ver­bre­ding van de A4 tus­sen Nieuw-Ven­nep en Zoe­ter­wou­de-Dorp, die naar ver­wach­ting eind 2014 is afge­rond.

 

 

Bron:
Leidsch Dag­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.