50 mil­joen bomen voor 50 jaar Yves Rocher

Het Fran­se beau­ty­merk Yves Rocher  vier­de eind vori­ge week zijn hal­ve eeuw­feest.  Aan­lei­ding voor De Yves Rocher Stich­ting om aan te kon­di­gen dat ze vijf­tig mil­joen bomen zal plan­ten bin­nen een ter­mijn van vijf jaar. Jac­ques Rocher, voor­zit­ter van de stich­ting en zoon van Yves Rocher, ver­tel­de dat inheem­se bomen zul­len wor­den geplant op der­tien loca­ties.

Niet alleen in Frank­rijk, maar ook ver daar­bui­ten, in ont­wik­ke­lings­lan­den zoals Indië en Ethio­pië. De Fran­se foto­graaf Patrick Wal­let zal het nieu­we pro­ject op de eeu­wi­ge plaats vast­leg­gen.

In decem­ber vorig jaar stierf  Yves Rocher, de voor­zit­ter en stich­ter van het naar hem genoem­de merk. Hij haal­de daar­mee net de vijf­tig­ste ver­jaar­dag van zijn levens­werk niet.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:

Knack week­end