400 meter geluids­scherm ver­groend

Langs de A348 bij Velp is gis­te­ren 400 meter geluids­scherm ver­groend met ver­plant­jes. Pre­fab wan­den die beplant zijn met vet­plan­ten zijn op de geluids­scher­men gemon­teerd.

Het voor­deel van de vet­plant­jes is dat zij wei­nig tot geen onder­houd behoe­ven. De Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit gaat een jaar lang metin­gen ver­rich­ten naar de mili­eu-effec­ten van de groe­ne scher­men.