3700 Woldense bomen op lijst ‘Waardevolle bomen’

De gemeente De Wolden heeft een lijst met ongeveer 3700 waardevolle bomen op particuliere grond opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad in juni voor, deze bomen te blijven beschermen. Alleen voor de kap van bomen van deze lijst is een inwoner dan een vergunning nodig.

Voor de overige bomen is dan geen vergunning meer nodig. Met dit voorstel wil het college de regels voor de inwoners verminderen en de meest waardevolle bomen beschermen. Voor gemeentelijke bomen geldt overigens dat de gemeente altijd een zogeheten omgevingsvergunning moet aanvragen.

Bomen bepalen sfeer
Wethouder Henk Lammers:”Bomen brengen sfeer aan onze leefomgeving. Naast de gemeentelijke bomen zijn hierbij ook de bomen van inwoners van belang. De gemeente De Wolden hecht veel waarde aan bomen, daarom willen we de meest waardevolle bomen beschermen. Daarnaast willen we ook voorkomen dat de inwoner onnodig wordt lastig gevallen met het aanvragen van vergunningen waar dit geen toegevoegde waarde heeft”.

Opgestelde lijst
De bomen op de lijst voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo zijn de beschermde bomen bijvoorbeeld 50 jaar of ouder, hebben een cultuurhistorische waarde en zijn zichtbaar vanaf de openbare weg. De gemeente wil de bomenlijst eens in de vijf jaar herzien.

Hoe nu verder
In juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel om het huidige kapbeleid aan te passen en te gaan werken met een waardevolle bomenlijst. Als de raad instemt met deze werkwijze komt de bomenlijst ter inzage en heeft iedereen de mogelijkheid hier een zienswijze op in te dienen. Pas daarna kan de definitieve lijst bomen vastgesteld worden.

Minder regels
Met deze maatregel wil het college de administratieve lasten voor de inwoners verminderen. De gemeente De Wolden is actief met het vereenvoudigen van de regels. Vorig jaar maakte zij bijvoorbeeld het de minima al makkelijker doordat zij minder formulieren hoeven in te vullen, ook het aanvragen van subsidies gaat eenvoudiger en meer evenementen zijn vergunningsvrij.

Bron:
Gemeente De Wolden