20.000 bomen opge­haald voor actie

Bij de Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land in Rozen­daal zijn zater­dag­och­tend 20.000 bomen en strui­ken opge­haald voor een gro­te actie. De deel­ne­mers aan de actie Heg en Hout­wal kon­den het groen voor de helft van de prijs aan­schaf­fen, door steun van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij.

Vol­gens de Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land wordt er door de actie zo’n acht kilo­me­ter aan hagen, heg­gen en hout­sin­gels aan­ge­plant. Dier- en plan­ten­soor­ten kun­nen zich daar­door beter ver­sprei­den.

 

 

 

 

 

 

Bron:
Omroep Gel­der­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.