2.800 nieu­we bomen voor knoop­punt Deil

Onlangs heeft Rijks­wa­ter­staat een begin gemaakt met het her­plan­ten van in totaal 2.800 popu­lie­ren bij knoop­punt Deil.
De bomen wor­den aan de bui­ten­zij­den van het knoop­punt geplant. In ver­band met de start van het broed­sei­zoen wil Rijks­wa­ter­staat op 1 april klaar zijn met het aan­plan­ten.

Rijks­wa­ter­staat werkt momen­teel aan de aan­pas­sing van knoop­punt Deil. Op dit moment rich­ten de werk­zaam­he­den zich op de bouw van een onder­door­gang onder de A15 en de Betu­we­lijn en een fly-over over de A2. Naast de bouw­werk­zaam­he­den krijgt een deel van het nieu­we knoop­punt nu ook al defi­ni­tie­ve vorm.

Bron:
Rijks­wa­ter­staat