104 bomen voor 104 baby’s

Afge­lo­pen zater­dag werd in Schijn­del voor der­de keer een Geboor­te­boom-plant­dag geor­ga­ni­seerd. Met 104 baby’tjes plan­ten 104 trot­se ouders zater­dag 104 (Linde)Geboortebomen in het Geboor­te­bos, dat groeit op grond van Staats­bos­be­heer, de moe­der-orga­ni­sa­tie van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag.

In 1990 start­te Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag haar actie “Geboorteboom”. De sym­bo­liek van een Geboor­te­boom is dat ieder kind recht heeft om op te groei­en in een groe­ne, gezon­de wereld.

De Stich­ting telt vijf Geboor­te­bos­sen (Ucg­he­len, Utrecht, Win­scho­ten, Mier­lo en Schijn­del).

 

 

 

 


Bron:
Nati­o­na­le Boom­feest­dag

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.