FACTSHEETS

Wereld­wijd heb­ben hon­der­den onder­zoe­ken plaats­ge­von­den naar de meer­waar­de van groen.

  • Wel­ke invloed heeft open­baar groen op vast­goed­waar­de?
  • Ver­kort uit­zicht op groen het ziek­bed en medi­cijn­ge­bruik?
  • Wat doen pot­plan­ten met leer- en werk­pres­ta­ties?
  • en meer!

Onder­zoe­kers van Wage­nin­gen UR heb­ben aller­lei weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de facts geor­dend in com­pac­te facts­heets.