Groen kan het uitzicht op de geluidbronnen wegnemen, wat al een bewezen positief effect geeft op het welbevinden van bewoners.

Toepassing van bomen van de juiste grootteklasse en habitus helpt hierbij, evenals gebruik beplanting op geluidswallen.