Groen kan het uit­zicht op de geluid­bron­nen weg­ne­men, wat al een bewe­zen posi­tief effect geeft op het wel­be­vin­den van bewo­ners.

Toe­pas­sing van bomen van de juis­te groot­te­klas­se en habi­tus helpt hier­bij, even­als gebruik beplan­ting op geluids­wal­len.