Grote delen van de bossen in de wereld zijn getroffen door een ernstige en grootschalige achteruitgang van de boomstand, die wordt gekenmerkt door een geleidelijk maar wijdverbreid verlies aan groeikracht en de daaropvolgende dood van één of meer boomsoorten. Boomsterfte vormt een bedreiging voor fauna die voor haar voortbestaan afhankelijk is van boshabitats. Hoewel de achteruitgang van bomen heel wat wetenschappelijke aandacht heeft gekregen, is er verrassend weinig bekend over de effecten ervan op de fauna. Het scala van reacties op de achteruitgang van bomen duidt op sterk veranderde diergemeenschappen. In veel gevallen zal de veranderde ecosysteemfunctie als gevolg van het verlies van belangrijke dierlijke diensten een aanzienlijke bedreiging vormen voor de gezondheid van het bos.