Bomen heb­ben een beperkt effect op de lucht­kwa­li­teit in de stad. Vol­was­sen bomen heb­ben nog het mees­te effect; zorg voor goe­de groei­om­stan­dig­he­den en vol­doen­de groei­ruim­te zodat bomen gezond oud kun­nen wor­den. Groen­blij­ven­de naald­bo­men zijn de meest effec­tie­ve fijn­stof­van­gers; loof­bo­men met gro­te hari­ge of kle­ve­ri­ge bla­de­ren zijn een goed alter­na­tief. Voor afvang van ozon en stik­stof­di­oxi­de zijn loof­bo­men met plat­te, bre­de bla­de­ren het meest geschikt.