In de stad kunnen groene oevers en helofytenfilters worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. Een verticaal helofytenfilter kan worden gebruikt voor de biologische zuivering van huishoudelijk afvalwater van stikstof, fosfaat en zware metalen. Gerekend moet worden op 2,5 tot 5 vierkante meter helofytenfilter per IE (Inwoner-Equivalent). In diverse wijken zijn hier voorbeelden van (de wijk Drielanden in Groningen, Aardehuizen in Olst en de Erasmusgracht in Amsterdam).