Groe­ne daken, met name op gro­te gebou­wen zoals fabrieks­hal­len, zie­ken­hui­zen en gro­te kan­to­ren, hel­pen om neer­slag­pie­ken af te vlak­ken door­dat ze een deel van de neer­slag vast­hou­den en het over­schot ver­traagd door­la­ten. Inten­sie­ve groen­da­ken, d.w.z. met een sub­straat­laag van meer dan 15 cm, heb­ben het mees­te effect en kun­nen 50 tot 80% van het geval­len regen­wa­ter vast­hou­den en later weer ver­dam­pen.