Groen reguleert hemelwaterafvoer en beperkt hiermee eventuele overlast. Dit kan bijvoorbeeld door infiltratie in de bodem of op een groen dak. Ook bomen vangen het eerste begin van een regenbui af (interceptie) en toppen zo de piekbui iets af.