Groen regu­leert hemel­wa­ter­af­voer en beperkt hier­mee even­tu­e­le over­last. Dit kan bij­voor­beeld door infil­tra­tie in de bodem of op een groen dak. Ook bomen van­gen het eer­ste begin van een regen­bui af (inter­cep­tie) en top­pen zo de piek­bui iets af.