De aan­we­zig­heid van groen in de direc­te omge­ving ver­hoogt de waar­de van hui­zen met 4 tot 15% afhan­ke­lijk van de loka­le omstan­dig­he­den.