Uit­val van bomen op gro­te­re schaal door boom­ziek­ten kan net als ver­waar­lo­zing van groen lei­den tot hoge­re mis­daad­cij­fers in de betref­fen­de omge­ving.