Ook dak- en gevel­groen kun­nen wor­den gebruikt om de bio­di­ver­si­teit te ver­gro­ten en ze zijn boven­dien geschikt om ver­schil­len­de groe­ne gebie­den te ver­bin­den.